Profeetta Dr.Owuorin saamia unia, näkyjä, profetioita  2018 -  eteenpäin 

Linkki aikaisempiin: Profeetta Dr.Owuorin saamia unia, näkyjä, profetioita  Lokakuusta 2016 - 31.12.2017

PROFETIA 10.2.2018: MASSIIVINEN MAANJÄRISTYS TULOSSA KEHITTYNEESEEN MAAHAN - PROFEETTA DR. OWUOR

HERRA JEHOVA ADONAI, Hän on Puhunut kanssani. JEHOVA ELOHIM, ISRAELIN JUMALA, TAIVAAN JUMALA, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, Hän on Puhunut kanssani tänään valtavasta maanjäristyksestä, joka on tulossa. Ja HERRA vei minut tuohon maahan. Se on valkoihoisten maa. Se on kehittynyt teollisuusmaa. Ja se on valkoihoisten maa. Näen yhden tummaihoisen mustan ihmisen siellä. Siellä on monia. HERRA näyttää minulle yhden. Mustat ihmiset ovat harvoja siellä. Ja se on pääasiallisesti valkoihoisten maa, kehittynyt maa. Ja HERRA vie minut seurakuntaan ja Hän näyttää minulle niitä iljettävyyksiä, joita tapahtuu HERRAN Huoneessa.

Ja tämän jälkeen HERRA Käskee minua tuomaan tuomion tuolle kansakunnalle. Ja saman tien kun tein niin, näin massiivisen maanjäristyksen iskevän tuohon maahan. Näen suurien rakennusten horjuneen. Näen kuinka rakennuksen putkistot ovat horjuneet sen pinnalla, ne putket, jotka linjaavat sen pintaa siellä. Nämä ovat viemäriputkia. Ja HERRA pyysi minua tuomaan tuomion tuohon maahan seurakunnan lankeemuksen takia. Se on valkoinen maa. HERRA lähetti minut tuohon maahan viime yönä. Tänään Hän vei minut ja Hän vei minut sinne maahan. Se on kehittynyt teollisuusmaa. Täynnä melkein suurimmaksi osaksi valkoisia ihmisiä. Ja seurakunnassa on meneillään sellaisia iljettävyyksiä, moraalittomuutta. Ja seurakunta on luopumuksen lankeemuksessa.

Sitten HERRA näyttää minulle yhden, näen yhden mustan miehen menevän sinne palvelukseen/kokoukseen. Ja tuo maa on mukana Yhdistyneissä kansakunnissa. Luulen, että tuo mustaihoinen mies työskentelee YK:ssa. Siellä on siis YK:n ehkä päätoimistoja tai joitakin toimistoja siellä. Sitten näen massiivisen maanjäristyksen, joka iskee tuohon maahan, kun olen julistanut HERRAN tuomion tuolle maalle. Nyt, Raamattu puhuu meille hyvin selvästi, että tulee olemaan nälänhätää ja maanjäristyksiä monin paikoin ennen MESSIAAN tulemusta Matteuksen evankeliumissa 24:7.

Mutta nyt kun HERRA on lähettänyt Sanansaattajansa teille, niin nyt meillä on suurempi ymmärrys, teillä on suurempi ymmärrys, että nämä maanjäristykset ovat itseasiassa sidottuja parannuksentekoon ja tien valmistamiseen MESSIAAN tulemusta varten. HERRA siis julistaa jälleen parannuksentekoa HERRAN huoneessa, seurakunnassa, saarnastuolissa, jotta Pastorit tekisivät parannuksen. 

Sillä tuossa seurakunnassa näen seinällä, että siellä on rakenne, puinen rakenne, joka suuntaa katosta roikkuen alas, luullakseni koristeena. Ja se oli rakennettu ennemminkin kuin avoin ruumisarkku, tai jotakin sen tapaista, tullen alas. Näen melko paljon enemmän yksityiskohtia. Ja YK:n toimisto on tuossa maassa, se on kehittynyt maa, se on valkoihoisten maa.

Ja HERRA on käskenyt minun ravistella tuota maata, iskeä tuohon maahan. Ja nostin vasemman profeetallisen käteni ylös ja massiivinen maanjäristys iski tuohon maahan. Näin rakennusten huojuvan. Näen rakennusten putkia rakennusten sivuilla, jotka ovat huojuneet. Putkia ja tuubeja, luullakseni ne on viemäriputkia. Ja kaikkea sellaista, ehkä myös ilmastointeja.

Mutta tämä todella puhuu suuresti siitä hetkestä, jossa me elämme. Ajasta, jossa on nollatoleranssi synnille, ajasta, jossa JEESUKSEN Tahto tulee nyt tapahtumaan. MESSIAS on tulossa! Valmistakaa tie. Kääntykää pois synnistä, rakkaat ihmiset. Kääntykää pois pahuudesta ja jumalattomuudesta. Palatkaa takaisin vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Ymmärrämme hyvin Raamatussa, että HERRA asetti mittapuun Hänelle ja seurakunnalle Raamatussa. Ja tuossa mittapuun puitteissa Hän sanoi Hepr. 12:14, että: Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen. Ja Hän Sanoo: sillä ilman sitä ei kukaan ihminen, ei kukaan ole näkevä Herraa. Joten totisesti, vain pyhyys tulee olemaan Taivaaseen sisälle pääsyn standardi. 

Olen nähnyt MESSIAAN tulevan. Olen nähnyt HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN MESSIAAN tulevan. Ja tämä on hänen Äänensä, joka huutaa maailman kansakuntien erämaassa valmistautumaan MESSIAAN tulemusta varten. Tämä on hän, josta Kirjoitukset mainitsivat, Kirjoitukset kirjoittivat, ja ISÄ JUMALA lupasi KRISTUKSEN MESSIAAN, kun Hän Sanoi, että tulen lähettämään Sanansaattajani edelläsi valmistamaan Sinun tiesi ennen HERRAN päivää, suurta ja peljättävää. HERRA Siunatkoon teitä. Shalom. Toda rabah.

(Profetia 10.2.2018. Profeetta Dr. Owuor)PROFETIA 2.2.2018: HERRA PUHUU ÄÄNEEN TIETYSSÄ KOKOUKSESSA KUULTAVALLA ÄÄNELLÄÄN - PROFEETTA DR. OWUOR

HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani, rakkaat ihmiset. Aika on nyt klo 4.10 Itä-Afrikan aikaa. HERRA JEHOVA, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, Hän on Puhunut kanssani tänä yönä. Tästä syystä tulen luoksenne tänä yönä rakkaat ihmiset, JEESUS ON HERRA -Radion kautta. HERRA Puhui kanssani tänä yönä tässä hyvin shokeeraavassa keskustelussa MESSIAAN tulemuksesta.

HERRA Puhuu näin valtavalla hetkellä, kun kansakunnat ovat tietoisia, että totisesti MESSIAS on tulossa. Tämän yön keskustelussa HERRA vei minut kokoukseen ja kun olen tuossa kokouksessa, Hän kertoi minulle Äänellään; HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄ JUMALA, Hän sanoi, että tulisi tuohon kokoukseen ja Hän puhuisi kovalla Äänellään kanssani ja kaikki ihmiset tulisivat siellä myös kuulemaan Hänen Äänensä.

Uudelleen, tänä yönä HERRALLA on ollut hyvin hyvin epätavallinen vierailu luonani täällä. HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA on vieraillut luonani hyvin erityisellä tavalla. JEHOVA ELOHIM, JEHOVA SHALOM, JEHOVA TSIDKENU, JEHOVA TSORI. Hän on Puhunut kanssani tänä yönä kokouksesta ja vierailusta, joka on tulossa, jatkuvassa vaivannäössään valmistaessaan maailmaa ja kansakuntia MESSIAAN loisteliasta tulemusta varten.

Te kaikki tiedätte, että HERRA lähetti minut tiukassa missiossa Valtaistuinsalistaan, joka oli peitettynä valtavalla puhtaan valkoisella Kirkkaudella. Hän lähetti minut tiukan ohjeistuksen kanssa koskien tien valmistamista MESSIAAN loisteliasta tulemusta varten, valmistaa neljä maailman äärtä, kaikki kansakunnat. Tässä vaivannäössä, valmistaessaan tietä MESSIAAN loisteliaalle tulemukselle, HERRA on tuonut myöhemmän Kirkkauden, jälkimmäisen vierailun ja jälkimmäisen voitelun, joka olisi merkkinä kansakunnille ja seurakunnalle, että kyllä totisesti MESSIAS on tulossa.

Joten tänä yönä rakastetut ihmiset, HERRA on Puhunut kanssani hyvin hyvin erityisellä, shokeeraavalla ja peljättävällä tavalla. HERRA kertoi minulle, että tulisin olemaan kokouksessa. Hän vie minut kokoukseen. Näen itseni tuossa kokouksessa. Sitten Hän sanoi, että tulisi puhumaan kanssani kovalla äänellä kuultavasti. Ihmiset siellä ympärillä pystyisivät kuulemaan Hänen Äänensä. Se oli hyvin shokeeraava hetki, koska näin sen ja sitten HERRA Sanoi: "JA SE TULEE OLEMAAN HYVÄ". Hän lopetti sanoen: "JA SE TULEE OLEMAAN HYVÄ". Hyvä HERRALLE tarkoittaa pyhää. Se tulee olemaan pyhä asia, joka tulee tapahtumaan maailmalle tai niille ihmisille, jotka ovat siellä.

Raamatussa Johanneksen evankeliumissa 12:28-30 sanotaan: "Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava". Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat: "Häntä puhutteli enkeli". Jeesus vastasi ja sanoi: "Ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse;"

Joten rakastetut ihmiset, HERRAN Äänen kuuleminen tulee olemaan valtava hetki seurakunnan historiassa, kun seurakunta voi kuulla HERRAN Äänen. Uudelleen, HERRA on Puhunut kanssani kokouksesta, jonne olen menossa. Tuossa kokouksessa Hän sanoi, että Hän tulee puhumaan kanssani kuultavalla kovalla Äänellä, ISÄ JUMALA, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA.

Raamatussa sanotaan 5. Mooseksen kirja 4:33: "Onko mikään kansa kuullut Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä, niinkuin sinä olet kuullut, ja kuitenkin jäänyt elämään?"

Joten tämä tulee olemaan valtavaa aikaa rakkaat ihmiset. Myös hyvin peljättävää aikaa. Nämä ovat niiden päivien merkkejä juuri ennen kuin MESSIAS tulee. Tiedämme erittäin hyvin, että HERRAMME JEESUS on tulossa. Meidän HERRAMME JA PELASTAJAMME, JEESUS KRISTUS, joka kuoli puolestamme Golgatan Ristillä on nyt tulossa morsiantaan varten. Myöhempi Kirkkaus on tullut ja näemme, että sillä ei ole rajoja, HERRAN KAIKKIVALTIAAN myöhemmän Kirkkauden teoilla.

Uudelleen, meidän HERRAMME JEESUS KRISTUS, joka kuoli Ristillä ja nousi ylös kuolleista seurakunnan puolesta, joka lunasti seurakunnan Golgatan Ristillä, on tulossa takaisin. tiedän, että te kaikki olette nyt tietoisia, että kyllä, JEESUS on tulossa. Mutta näemme, että tämä Jälkimmäinen Kirkkaus, joka valmistaa Tien Hänen tulemukselleen, sillä ei ole mitään rajoja.

Tänään, tänään, tänä aamuna, me olemme kasvokkain suuren juhlakokouksen kanssa tänään täällä Nairobissa. 632 rampaa, jotka nostettiin ylös, kun HERRA JEHOVA, meidän HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA käski minua ja ohjeisti minua nostamaan ylös profeetallisen käteni ja julistamaan, että rammat nouskoot ylös ja käskemään, että heidän heikot jalkansa vahvistukoot. Jotta he nousisivat ylös, käskien heitä nousemaan ylös tomusta ja kävelemään JEESUKSEN väkevässä Nimessä. Ja me näemme, että tuossa JEESUKSEN väkevässä Nimessä me olemme tänään kasvokkain 632 ramman kanssa, jotka nostettiin tomusta. Se on shokki, se on historiallista, se on ällistyttävää, se on hämmästyttävää, se on hämmentävää, mitä täällä tapahtuu. Näemme siis, että ei ole mitään rajoja JUMALAN teoille tässä Jälkimmäisessä Kirkkaudessa.

Ja tällä samalla henkäyksellä nyt, HERRA on kiihdyttänyt sitä. Tänä yönä Hän näytti minulle tietyn Kokouksen, johon Hän vei minut ja Hän Puhui minulle Ääneen. Sanoen, että Hän tulee viemään minut tuohon Kokoukseen ja sitten Hän tulee Puhumaan minulle kovalla Äänellä. Ja näin, näin jo, että Hän Puhui minulle Ääneen, ja Hän sanoi, että ihmiset siellä tulevat myös kuulemaan Hänen Äänensä. Ja Hän lopetti Sanoen: Ja tämä tulee olemaan hyvä.

Nyt, tämä tulee suoraan sen jälkeen, suoraan sen keskustelun taustalla, kun Hän Sanoi, että Pyhän Hengen persoona, että taivas tulee avautumaan, ja että Kirkkaus tulee loistamaan ylleni. Ja Pyhä Henki, Pyhän hengen Persoona tulisi laskeutumaan aivan kuin Kyyhkynen, kuin Kyyhkynen pääni ylle tässä. Ja ihmiset tulevat näkemään, ja jopa saamaan sen kiinni, nauhoittamaan sen.

Nyt, tänä iltana Hän Sanoo, että Hän tulee Puhumaan kanssani Äänellään, ja ihmiset tulevat kuulemaan. Lopussa muistan, muistan kysyneeni Häneltä, voivatko ihmiset kuulla, ihmiset ympärillä kuulla ja nauhoittaa. Ja muistan, luulen, että Hän Sanoi, luulen, että Hän Sanoi: Kyllä. Tämä on siis valtava aika, jolloin ei ole mitään rajoja. Taivaan JUMALA on nyt tullut alas vierailemaan Hänen kansansa luona valmistamaan heidät KRISTUKSEN JEESUKSEN MESSIAAN, Lunastajan Loisteliasta tulemusta varten. Meidän HERRAMME JEESUS on tulossa, rakkaat ihmiset. Valmistakaamme Tie JEESUSKEN tulemusta varten. JEESUS MESSIAS on tulossa.

Tämä on tämän kaltainen aika, kaunis aika olla uudestisyntynyt kristitty. Sillä viimein HERRA erottaa KRISTUKSEN seurakunnan kaikista muista epäjumalanpalvonnan uskonnoista. Hän vakiinnuttaa, että tämä on aito Ristin uskonto, tämä on se todellinen uskonto. Hän erottaa kristillisen uskonnon kaikista muista palvonnoista maailmassa. 632 rampaa kokoontuu tänä aamuna Nairobissa, se on voimallinen Kiitosjuhla.

Ja sen juhlinnan sisällä siellä tulee olemaan, tulen myös istumaan kuolleen mätänevän ruumiin vieressä, joka oli mädäntynyt. Se tuli mädäntyneeksi ja haisevaksi ja ihmiset juoksivat pakoon. Hänet nostettiin kuolleista hänen voimallaan, joka Puhuu kanssanne juuri nyt, kun HERRA JUMALA Kaikkivaltias käski minua Puhumaan: KAIKKI ON HYVIN, kuolleelle ruumiille, mätänevälle ruumiille. Hän tulee myös istumaan vierelläni tänään, kun juhlimme niitä 632 rampaa, jotka HERRA JUMALA Kaikkivaltias on nostanut tässä pyrkimyksessä valmistaa Tie. Hän on nostanut heidät JEESUKSEN väkevässä Nimessä valmistaakseen Tien KRISTUKSEN JEESUKSEN MESSIAAN Loisteliasta tulemusta varten.

Kun me juhlimme sitä monumentaalista saavutusta, se on monumentaalinen tapahtuma maailmassa, historiallinen. Se on aivan kuin tänään maailma tulee järkkymään, he tulevat ravistelluiksi kuullessaan tämän, että 632 että rampaa nostettiin tomusta, kun HERRA eristi minut asuntooni, Hän ei poistanut minua täältä. Se on ihme! Se on ällistyttävää ja hämmästyttävää. Ja vieressäni tulee olemaan kuollut mätänevä ruumis, joka oli mätänemässä, yhdessä sen lääkärin kanssa, joka todensi hänen kuolemansa, ja sen vanhemman lääkärin kanssa, joka todensi hänen kuolleista ylösnousemisensa tähän päivään saakka. tehden muistiinpanoja ja kirjoittaen kirjaa ylösnousemisen prosessista. Valtavaa aikaa, rakkaat ihmiset.

Ja nyt HERRA Sanoo, että Hän tulee tiettyyn Kokoukseen Puhumaan kanssani Ääneen kuultavalla Äänellä. Ja kaikki ihmiset siellä tulevat kuulemaan, he tulevat olemaan kauhistuneita. Järkyttyneitä. Ja luin sen Sananpaikan, jossa Hän Sanoo: Kuka muu, kuka toinen kansa on kuullut HERRAN Äänen, niin kuin sinä Israel, olet kuullut, ja selviytynyt, jäänyt eloon? Nämä ovat peljättäviä päiviä, rakkaat ihmiset. HERRA auttakoon teitä. Viisautenne auttakoon teitä, älköön pettäkö teitä tässä. Jotta te voitte valmistaa tien. KRISTUS JEESUS on tulossa.

Se Sanansaattaja, se orja, joka kulkee Hänen edellään lapion kanssa, on jo täällä. Tämä on Hänen Äänensä, joka valmistaa HERRALLE Tien. Tämä on Ääni, joka huutaa autiomaassa, huutaen kansakunnille. Valmistakaa HERRALLE Tie, MESSIAS on tulossa. Kääntykää pois epävanhurskaudesta, kääntykää pois epäpyhistä teoista, kääntykää pois pahuudesta, kääntykää pois jumalattomuudesta, synnistä ja luopumuksesta. Ja palatkaa HERRAN huoneeseen. Vastaanottakaa JEESUS KRISTUS, vastaanota JEESUS KRISTUS henkilökohtaisena HERRANASI ja Pelastajanasi, ja kulje vanhurskaudessa, syleile pyhyyttä. Elä pyhää kristillistä elämää, säteile KRISTUKSEN Valkeutta, sillä päivät ovat lopussa. MESSIAS KRISTUS JEESUSS meidän HERRAMME on tulossa, rakkaat ihmiset.

Tämä on todella shokeeraava hetki, että Hän on tulossa. Hän vei minut pois yöllä ja Hän vei minut tuohon Kokoukseen ja näin itseni siellä. Sitten Taivas avautui ja Hän Puhui Ääneen kuultavalla Äänellä Taivaasta. Se oli valtavan kauhistuttavaa. Ja kaikki ihmiset siellä kuulivat ja ihmiset kaatuivat maahan vatsalleen. Ja se oli ihmeellistä, sillä se oli kaksi-suuntainen keskustelu Hänen kanssaan. Sitten kysyin Häneltä, Puhuin Hänen kanssaan ja Hän vastasi takaisin Äänellään tänä yönä.

Joten MESSIAS JEESUS KRISTUS on tulossa. Ja ISÄ JUMALA on lähettänyt teille orjan, sen Profeetan, joka valmistaa Tien MESSIAAN Loisteliasta tulemusta varten. Hänen merkkinsä ovat selvät, rakkaat ihmiset. Hän on käskenyt Taivaita avautumaan julkisesti kirkkaana aurinkoisena kesäpäivänä. Ja Taivas on totellut ja Sade laskeutui alas välittömästi. Hän on kutsunut alas ISÄ JUMALAN, ja ISÄ JUMALA on vieraillut hänen luonaan Kirkkauden Pilvessä, Profetia, jonka hän antoi ennen tuota päivää. Hän on Puhunut nämä asiat ja tehnyt kaikki nämä teot JEESUKSEN Nimessä. Joten voivatko kansakunnat koskaan olla pääsemättä sisälle. MESSIAS on tulossa! MESSIAS on tulossa! Anon sinua, voit vastaanottaa MESSIAAN ja olla pyhä. JEESUS KRISTUS meidän HERRAMME on tulossa takaisin.

Päättäen nyt, haluaisin muistuttaa teitä, että Puhuin myös aiemmin, että HERRA JUMALA Kaikkivaltias, meidän HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄ, tulisi Kirkastamaan minut kaikkien ihmisten silmien edessä. Ja se tapahtui viime vuonna 2017 täällä. Ja annoin myös Profetian aiemmin, että tulisin kävelemään sisälle Kokoukseen ja HERRAN Kirkkaus tulisi leijailemaan edessäni aaltoina, tällä tavoin. Ja se tapahtui Helsingissä. Ja annoin myös Profetian, että HERRA JUMALA Kaikkivaltias tulisi peittämään minut Kirkkaudellaan koko matkan ylös kaulaan saakka saaden vain osan päästä näkymään. Ja se tapahtui, rakkaat ihmiset. Se tapahtui. Se on jotakin, mikä tapahtui.

Jokainen niistä, kuinka mahdottomilta ne näyttivätkään, että HERRA tulee ja Kirkastaa jonkun, kuinka mahdottomalta se näyttikään, että Kirkkaus tulee ja peittää jonkun ja kävelee ja leijailee hänen edessään, kun hän kävelee, niin se tapahtui Helsingissä. Kuinka mahdottomalta se näyttääkään, että HERRA tulee ja peittää jonkun koko Hänen Kirkkautensa kanssa, Kirkastaa hänet ja peittää hänet Hänen puhtaan valkoiseen pyhään ISÄN Kirkkauteen, kaulaan saakka, jättäen vain osan kaulasta näkyviin, jotta ihmiset pystyisivät identifioimaan, että, kyllä, se on hän. Mutta se tapahtui.

Ja nyt jälleen, olen Puhunut, että on Kokous, johon HERRA vie minut. Ja sitten Hän tulee ja tulee Puhumaan kanssani Ääneen. Ja Hän Sanoi, siinä keskustelussa on niin paljon, mitä puhuimme. Puhuin takaisin Hänelle ja Hän Puhui, Hän vastasi minulle, Hän Sanoi, että Hän tekee niin, sillä Hän haluaa ihmisten pelkäävän Hänen Palvelijaansa. Hän haluaa heidän pelkäävän Hänen Palvelijaansa. Ja se oli kauhistuttava hetki. Joten, kuinka vaikeilta asioilta ne näyttävätkään, ne tulevat tapahtumaan, rakkaat ihmiset. Ja olen Sanonut, että KRISTUS JEESUS on tulossa. Kuinka kaukainen se näyttääkin olevan, se myös tulee tapahtumaan. Se tulee tapahtumaan, rakkaat ihmiset.

Valmistakaa siis Tie. Kaikki on annettu teille. MESSIAS meidän HERRAMME JEESUS on tulossa. Hän, joka kuoli Ristillä meidän puolestamme, on tulossa. Nämä asiat ovat tapahtuneet silmienne edessä. Ne ovat tapahtuneet, jotta te voisitte uskoa. Kiitos. Shalom.

(Profetia 2.2.2018. Profeetta Dr. Owuor)


'


PROFETIA 9.1.2018: MASSIIVINEN HERRAN VIERAILU TULOSSA AUSTRALIAAN - PROFEETTA DR. OWUOR

Nyt, HERRA JEHOVA, ISRAELIN PYHÄ JUMALA, VALTAVA TAIVAAN JUMALA, LUOJA, kaikkien ihmisten Luoja, maailmankaikkeuden Luoja, maailman ja Taivaiden Luoja, Hän on Puhunut kanssani tänä viime yönä. Hän Puhui kanssani Australiasta. Ja HERRA Puhui kanssani vierailusta, joka tulee tapahtumaan Australiassa. HERRA tulee vierailemaan tuossa maassa. Ja Hän vei minut Australiaan ja näin HERRAN vierailun tulevan Australiaan.

Näen kaksi rampaa nousevan ylös kahdesta pyörätuolista sinä aikana, kun Hän lähetti Palvelijansa palvelemaan ja saarnaamaan tuohon maahan. Parantumiskokouksessa silloin kaksi rampaa nousee ylös. HERRAN parantumisvoitelu laskeutuu ja parantaa ne ihmiset Australiassa. Joten Australian narratiivi on nyt muuttumassa. Parannuksenteko ja parannuksenteko avaa Taivaan portit tuossa maassa. HERRA lähettää minut siihen maahan. Olen nähnyt itseni Australiassa jälleen tänä viime yönä.

Hän vei minut Australiaan, ja kun Hän lähetti minut Parantumiskokoukseen, silloin näen vierailun, hyvin voimallisen vierailun. Ja se, kuinka ne kaksi rampaa nousivat ylös, itseasiassa se hetki, kun he nousivat ylös pyörätuoleista, oli hyvin hyvin spektaakkelimaista, HERRA korosti tämän, alleviivasi tämän. Tämä on hyvin valtavaa aikaa, siunattua aikaa, hämmästyttävää aikaa, shokeeraavaa aikaa. Hyvin loisteliasta aikaa. Tämä on todella mahtavaa aikaa seurakunnassa.

Olen nähnyt valtavan vierailun Australiassa. HERRA alkaa nyt puhumaan Australiasta. Australia ja Australia. Tämä on Australian hetki. Tämä on se hetki, kun HERRA muistaa Australiaa mennen ja nuhdellen heitä, nuhdellen heitä heidän synnistä, heidän luopumuksestaan seurakunnassa. Tuoden heille korjauksia heille, välineenä palvellen ja rakastaen sitä kansakuntaa, jotta sille kansakunnalle voidaan saarnata MESSIAAN tulemuksesta. Parannuksenteko on rakkautta.

Siunattu on se maa, jolle HERRA Puhuu, ja Puhuu erityisesti parannuksenteosta, kutsusta parannuksentekoon. Tämä on se hetki, kun Australiaa muistetaan. Saatan nähdä, kuinka Taivaallista joukkoa ja Lähettilästä värvätään nyt valmistautuen vierailua varten Australiassa. HERRA lähettää minut Australiaan tuomaan sinne valtavan vierailun, valtavalla voimalla julistaen MESSIAAN Loisteliasta tulemusta. He, joilla on korvat, valmistautukoon MESSIAAN Loisteliasta tulemusta varten, rakkaat ihmiset. Tämä on se hetki, jolloin valmistaa tie sydämessäsi.

Keniassa tämä on hyvin hyvin rakastettu aika, se on Siunattu hetki, valtava hetki. Tänään rammat kävelivät kouluun. Me näemme videoklippejä, kun heitä vastaanotetaan kouluissa, kouluissa, jotka tunsivat heidät, kun heidät kannettiin sinne rampoina. Nyt kun he kävelivät sisälle koulun porttien läpi, niin suuret juhlinnat tapahtuivat kouluissa.

Joten pyrkikööt kansakunnat myös, janotkoot ja olkoot nälkäisiä ja kaihotkoot tätä Jälkimmäistä vierailua. HERRA Puhui Jälkimmäisestä Kirkkaudesta Haggain kirjan luvussa 2, ja myös Johanneksen kirjassa, kun Hän muutti veden, puhtaan veden viiniksi, Jälkimmäiseksi viiniksi, niin Hän itseasiassa Puhui tästä Jälkimmäisestä vierailusta. Ja myös Joelin kirjassa luvussa 2:28 koko matkan eteenpäin jakeeseen 32 saakka.

Joten HERRA valmistaa kansakuntia tänä hetkenä, rakkaat ihmiset. Ja tämä on se hetki, kun Hän vierailee kansakunnissa. Ja tänä vuonna voitte nähdä, että Missiot kansakunnissa ovat kiihtyneet. Ja Hän Puhuu jo Australiasta, vierailusta Australiaan, siitä Mega vierailusta Australiaan. Julistusta Tien Kirkkaudesta.

Tämä on se aika, se hetki HERRAN Kirkkauden vierailla maailmassa. Ja myös se hetki valmistaa Tie, olla oikeassa asemassa HERRAN edessä, syleillä parannusta ja kääntyä pois siitä Australian postmodernismista. Tämä on se hetki muistaa Australian kansakuntaa, jotta myös he voisivat valmistaa tien KRISTUKSEN JEESUKSEN HERRAN, MESSIAAN, JUMALAN Valtakunnan Loisteliasta tulemusta varten. Kiitos. He, joilla on korvat, valmistautukoot. MESSIAS on tulossa. Shalom.

OSA 2:

Kuten sanoin, HERRA Puhuu Australiasta. HERRA Puhuu jatkuvasti Australiasta. Ja näyttää, että siunauksen aika on tulossa Australiaan. Tämä on valtavaa aikaa tässä maassa. Tämä on hyvin valtavaa aikaa tässä Australian maassa, kun Australia voi kirjaimellisesti ottaa kiinni heidän vierailunsa hetkestä. Tämä on hyvin hyvin historiallista aikaa KRISTUKSEN seurakunnassa. Ja tämä on hetki, joka esittelee niin ihmeellistä siunattua toivoa Australialle.

Ja tässä keskustelussa voin nyt hiukan avata lisää. HERRA nosti minut ylös ja vei minut Hänen Valtaistuinsalinsa eteen. Ja sitten Hän avasi sen oven Valtaistuinsaliin, joten kävelin sisälle Valtaistuinsaliin Hänen kanssaan. Sitten Hän meni edellä ja meni Valtaistuinsalin taakse, jossa Elämän Puu on. Ja sitten Hän otti niitä tuoreita lehtiä, hyvin voimallisia tuoreita lehtiä Elämän Puusta, ja Hän asetti ne minun vasempaan profeetalliseen käteeni. Ja sitten HERRAN Ääni Sanoi: Nämä ovat kansakuntien parantuminen.

Ja sitten tuona hetkenä, näin itseni Australiassa. Olen siis ollut JUMALAN Valtaistuinsalissa. Tulee olemaan valtava vierailu Australiassa. Todella todella voimallinen vierailu tulee tapahtumaan Australiassa. Ja mahdollisesti sitä ennen tulee olemaan toinen vierailu myös Kenialle. Ja konsultoin vielä myös HERRAN kanssa siitä, minkälainen tämä kalenteri tulee olemaan. Sillä meillä on Mosambique ja meillä on monia muita kansakuntia ennen Australiaa. Mutta HERRA Puhuu juuri nyt Australiasta. Joten saattaa olla kalenterin uudelleen järjestäminen tuoden Australian eteenpäin.

Mutta siinä toisessa osassa, HERRA, Hän vei minut Valtaistuinsalinsa eteen. Ja sitten Hän avasi minulle oven Valtaistuinsaliin. Ja sitten HERRA käveli kanssani Valtaistuinsalin taakse. Ja sitten Hän otti niitä tuoreita lehtiä, hyvin tuoreita, todella voimallisia lehtiä Elämän Puusta. Ja Hän otti todella suuren nipun, paljon niitä, ja Hän asetti ne vasempaan Profeetalliseen käteeni. Ja sitten Hän Ohjeisti minua, että nämä ovat kansakuntien parantuminen. Ja näin, että Hän oli lähettänyt minut Australiaan. Tulee siis olemaan vierailu Australiassa. Ja saattaa olla toinen vierailu myös Keniassa ennen kuin lähden Australiaan.

Nämä ovat HERRAN Sanoja. MESSIAS on tulossa, rakkaat ihmiset. Sillä ilman pyhyyttä, kukaan ei ole näkevä HERRAA, silloin kukaan ei ole koskaan näkevä HERRAA. Varmista, että vaellat vanhurskaudessa ja ehdottomassa pyhyydessä, ja pyri kulkemaan Pyhän Hengen kanssa, Hän tulee auttamaan sinua. Hän tulee auttamaan sinua ristiinnaulitsemaan lihasi, poistamaan lihan himot. Ja puhdistamaan ja hiomaan sinut kävelemään puhtauden elämään JUMALAN kanssa. Olen nähnyt MESSIAAN tulevan. Valmistakaa tie, rakkaat ihmiset. Shalom. Toda.

OSA 3:

Keskustelussa Australian kanssa, kuten sanoin, HERRA Puhuu Australian kanssa. Ja tulee olemaan Parantumiskokous myös Keniassa, jotta voidaan nostaa enemmän ja enemmän rampoja jälleen, puhdistaen ja mopaten maata. Mitä enemmän rampoja nostetaan tomusta ja maaperästä, sitä suurempi kunnia ja Kirkkaus tulee JEESUKSELLE. Joten tämä valtava vierailu on tulossa tähän maahan ja Australiaan tämän ja sen hetken välissä.

Ja sen jälkeen, kun HERRA ESITTELI NE LEHDET, ne mahtavat ja peljättävät Ikuisuuden lehdet, Elämän Puun lehdet, nyt HERRA myös vihdoin esitteli ne valtavat upeat hedelmät, hedelmät Elämän Puusta, jotka tulivat näistä lehdistä. Joten olen nähnyt valtavia Hedelmiä. Muistan hyvin, kun näin ensimmäisellä kerralla ne Hedelmät. Julistaen talostani käsin, HERRAN asunnosta. Ja HERRA esitteli niiden lehtien Hedelmät.

Näet sen suuren parantumisten aallon, joka on tapahtunut. Ne sadat rammat, jotka ovat nousseet ylös. Ne sadat sokeat, emme voi edes ottaa tilastoja. Me emme tiedä, kuinka monta heitä on ja missä he ovat. Testejä, joita tulee tehdä. Joukoittain kuuroja, ja niin edelleen. Reikäisiä huokoisia päitä, verenvuototauteja, virtsan karkailua, valuvia ulosteita, virtsan virtaamista, joka pysäytetään ja parannetaan.

Mutta nyt jälleen, HERRA on esitellyt minulle kauniita, voimallisia, mehukkaita, upeita hedelmiä tuon Elämän Puun lehdistä, niistä lehdistä, jotka Hän asetti käteeni, näin nyt ne hedelmät, jotka HERRA otti ja asetti käteeni.

Tämä on kolmas ja viimeinen osuus ja osa tästä Profetiasta siitä suuresta vierailusta, tulossa Australiaan ja Keniaan ennen kuin lähden Australiaan. HERRA Siunatkoon teitä. MESSIAS on tulossa. Olkaa pyhät ja vanhurskaat. Shalom.

(Profetia 9.1.2018. Profeetta Dr. Owuor)
PROFETIA 8.1.2018: HISTORIALLISESTA MAANJÄRISTYKSESTÄ & TSUNAMISTA TULOSSA AUSTRALIAAN - PROFEETTA DR. OWUOR

maanjäristyksestä tulossa Australiaan. Ja Hän vei minut Australiaan. Uudelleen, näin rakennuksen, joka oli murtunut, sen pilarit olivat murtuneet. En tiedä, kuinka vesi tuli läpi. Mutta siellä oli myös paljon vettä siinä rakennuksessa, niin, että vain silloin vesi valui. Mutta siellä oli paljon tuhoa rakennuksissa. Siellä oli rakennus, minne HERRA vei minut, ja myös rakennuksiin siellä lähellä.

Valtava historiallinen maanjäristys on siis tulossa Australiaan. Maanjäristys on tulossa Australiaan. Ja HERRA pyytää, että Australian ihmiset ja kansakunta tekee että kummatkin kädet ovat katkenneet. Lapseen on tullut osuma, ja kummatkin kädet ovat katkenneet. Lapsi on ilman käsiä.

Ja sitten näen monien ihmisten juoksevan alakertaan. Hissit ovat vioittuneet, niihin on tullut osuma. Joten ihmiset juoksevat. HERRA laittoi minut yrittämään hisseihin sinne seinien sisälle, sinne seinien sisälle. Joten on valtava HERRAN Tuomio, joka on tulossa Australiaan.

JEHOVAN Historiallinen Tuomio on tulossa vihdoin etelää kohden Australiaan. HERRA pyytää Australian seurakuntaa tekemään parannuksen, tekemään vanhurskautta. Ja syvää kunnioitusta HERRAA kohtaan ja Hänen Palvelijaansa kohtaan. Sille Äänelle, joka valmistaa tietä MESSIAAN Loisteliasta tulemusta varten.

Tsunami on tulossa. Suuri tsunami on myös tulossa maanjäristyksen tähden. En tiedä, onko maanjäristys merellä, mutta se ravistelee sitä rakennusta todella todella rajusti. Sillä näen tsunamin ja se ensimmäinen aalto saapuu minun ylleni, joten juoksen pakoon. Juoksen kirjaimellisesti pakoon. Ensimmäinen aalto saapuu ylleni. Ja sitten HERRA Sanoo: Katso, toinen suurempi aalto on tulossa! Ja näen monia ihmisiä, jotka olivat siellä sisällä, rannan sisäosassa, siellä sisälle. Tuo aalto nielaisi heidät, kun aalto oli tulossa. He hukkuivat.

On siis valtava historiallinen HERRAN maanjäristyksen tuomio, joka on tulossa Australiaan. Hän tulee ravistelemaan Australiaa. Se saa heidät pelkäämään Äänen alle, joka huutaa erämaassa. He tulevat ymmärtämään tämän ajankohdan vakavuuden ja todenmukaisuuden valmistautumaan MESSIAAN tulemusta varten.

Juoksin itseasiassa henkeni edestä. Kirjaimellisesti juoksin ja pakenin henkeni edestä. Ja sitten kun ravistelin niitä pilareita, niin nuo pilarit järkkyivät. Joten ne tuolle eteläiselle alueelle.

HERRA siis ravistelee koko tuota aluetta maapallolla, jotta Hän voisi tuoda alas ne vuoret ihmisen sydämessä. Jotta Hän voisi valmistaa Australian ja nuo kansakunnat siellä MESSIAAN Loisteliasta tulemusta varten. Matt. 24:7, Hän Sanoo, että tulee olemaan nälänhätää ja maanjäristyksiä monin paikoin, ennen tuota peljättävää KRISTUKSEN paluun, MESSIAAN paluun päivää.

Tämä on hän, josta Raamattu kirjoitti, joista Kirjoitukset kirjoittivat, että Minä tulen lähettämään peljättävän Profeetan, joka tulee kääntämään kaikkien lasten sydämet takaisin heidän ISÄNSÄ luo, kansakuntien sydämet takaisin JEHOVAN, meidän ISÄMME luo. Shalom. HERRA Siunatkoon teitä. Aamen.

(Profetia 8.1.2017. Profeetta Dr. Owuor)


PROFETIA 6.1.2018: MAANJÄRISTYS & TSUNAMI TULOSSA ISKEMÄÄN ETELÄ-AFRIKKAAN & AUSTRALIAAN - PROFEETTA DR. OWUOR

HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani. HERRA JEHOVA on Puhunut kanssani maanjäristyksestä, joka on tulossa sekä tsunamista. Se on tulossa eteläiselle valtamerelle. Se tulee vaikuttamaan Etelä-Afrikassa ja myös Australiassa. On maanjäristys, joka on tulossa maailmaan ja se tulee vaikuttamaan Etelä-Afrikkaan ja Australiaan. Ja HERRA vei minut läpi Etelä-Afrikkaa ja näytti minulle ne lehdet, joissa on alastomia ihmisiä. Moraalittomuuden, seksuaalisynnin, joka on maassa, sisältäen Australian. Ja siinä paikassa jopa supermarketeissa Hän näytti minulle ne lehdet, jotka esittelevät alastomuutta ja naisia alasti, ja kaikkea sitä, seksuaalista moraalittomuutta.

Sitten seurakunta, seurakunta kieltäytyi vastaanottamasta vanhurskauden. Seurakunta kieltäytyi ottamasta Hänen Sanansaattajansa sanoman, joka Puhuu kanssanne juuri nyt. Tämän takia HERRA nyt päätti vierailla heidän luonaan tuomiossa. Näen maanjäristyksen, joka on tulossa eteläiseen valtamereen. Ja ne rakennukset. Se iskee maahan ja sitten on se tsunami. Näen hissit, jotka ovat täysin vaurioituneita, runneltuja. Joten ihmiset ovat peloissaan mennä niihin hisseihin. Vasaroituina. Rakennukset ovat runneltuja pahalla tavalla. Runneltuja. Näen ihmisten juoksevan, ihmisten siellä meren rannalla. HERRA laittoi minut myös sinne merelle. Juoksin henkeni edestä, he juoksivat. Aallot saapuivat jo. Tsunamin aallot saapuivat ja jotkut ihmiset olivat kaukana, ja tsunamin aallot hukuttivat heidät.

On siis maanjäristys, joka on tulossa iskemään maapallon eteläiselle puoliskolle. Se tulee iskemään Etelä-Afrikkaan, se tulee vaikuttamaan. Ja en tiedä, onko se sama vai seuraava, joka tulee iskemään Australiaan. Joten näihin kahteen kansakuntaan tullaan vaikuttamaan, niihin tullaan iskemään maanjäristyksellä, maanjäristyksillä. Maanjäristyksillä. Ne saattavat olla erillisiä maanjäristyksiä. Mutta olen nähnyt ihmisten juoksevan henkensä edestä. Valtavaa aikaa. Ja HERRA Sanoi, koska he kieltäytyivät tekemästä parannusta, he kieltäytyivät hyväksymästä vanhurskautta, Australia ja Etelä-Afrikka.

Sitten HERRA vei minut kaikkialle Etelä-Afrikkaan ja näytti sen suuren synnin tuossa maassa, Etelä-Afrikassa. On siis yksi maanjäristys, joka on tulossa iskemään Etelä-Afrikkaan, ja toinen tulee iskemään Australiaan. Mutta edeten kohti eteläistä valtamerta. Ja näen tsunamin, ihmisten juoksevan. Etelä-Afrikassa rannoilla, juosten. Ja näen myös Australian, kun Australian episodi saapuu, niin maanjäristys iskee heihin. Ja on paljon, paljon tulvia, tsunamin aaltoja merestä, ja ihmiset hukkuvat. Joten nuo kaksi kansakuntaa tulevat olemaan HERRAN tuomion alla. Ja MESSIAS on tulossa.

Seurakunta oli todella paha ja jumalaton. HERRA näytti minulle seurakunnat noissa kahdessa kansakunnassa, jotka ovat jumalattomia. Seurakunta Etelä-Afrikassa jopa julkaisi jotain HERRAN Palvelijaa vastaan. Valheellisuutta ja ilkeyttä häntä vastaan, joka Puhuu kanssanne. Sitten HERRA näytti minulle sen sanomalehden. Ja sitten HERRA Sanoi: Tämän takia Hän tulee tuomitsemaan heidät. Ja sitten HERRA iski heihin todella kovaa. Joten MESSIAS on tulossa.

Tämä on aika seista oikeassa asemassa JUMALAN edessä, olla pyhä. MESSIAS on tulossa. MESSIAS on tulossa.

Valmistakaa tie, Messias on Tulossa

(Profetia 6.1.2018. Profeetta Dr. Owuor)4.1.2018 TÄRKEÄ JA KIIREELLINEN PROFETIA! - PROFEETTA DR OWUOR

 HERRA JEHOVA ELOHIM, HERRA JEHOVA ELOHIM, JEHOVA SEBAOT, JEHOVA EL OLAM JEHOVA ROHI, JEHOVA ELYON, JEHOVA EL GIBBOR, JEHOVA ELOHEINU, JEHOVA HOSEINU, JEHOVA ELI, HERRA JEHOVA ADONAI, VALTAVA JA VÄKEVÄ ISRAELIN JUMALA, ISÄNI JA YSTÄVÄNI, Hän on Puhunut kanssani, rakastetut ihmiset. HERRA Puhui kanssani hyvin hyvin valtavalla tavalla ja tämä on kiireellistä ja super tärkeää. Hän  Puhui minulle viime yönä tänä aamuna oikeastaan hyvin hyvin shokeeraavalla tavalla. Hän vei minut keskellä yötä syvälle avaruuteen ja käski minua ravistelemaan maailmankaikkeutta ja  galakseja ja oli valtava valtava ravistelu maailmankaikkeudessa ja galakseissa, joka tapahtui syvällä yöllä.

Sitten Hän näytti minulle kuinka ne galaksit ja planeetat  tärisivät hyvin rajusti viime yönä keskellä yötä ja sitten näin joidenkin planeetoista ja auringoista jättävän asemansa ja näin toisen planeetan loistavan kuin aurinko. Nämä ovat planeettoja, jotka näyttävät aivan emeraldilta tai safiirilta. Ne ovat loistavia kuin lasi, mutta hyvin hyvin loistavia kuin emerald tai Safiiri. Ne kaksi loistivat toisiinsa  ja näin niiden tulevan lähelle maata.

Sitten tänä aamulla sen keskustelun jälkeen syvällä yöllä. Tämä on kiireellisen tärkeää, super kiireellisen tärkeää. Tänä aamuna jälleen HERRA vei minut syvälle avaruuteen maan yläpuolella ja hän näytti minulle nyt kuinka ravistelin niitä planeettoja ja galakseja ja kuinka ne lähtivät asemastaan ja monet planeetat tulivat lähelle maata. Se on shokeeraava, shokeeraava, shokeeraava hetki. Shokki ja peljästys. Se on hyvin kauhistuttava hetki maailmalle, koska ne monet  planeetat tulivat nyt lähelle maata uhaten osua maahan, uhaten tönäistä sen asemastaan, ne tulivat hyvin hyvin lähelle. Ensimmäistä kertaa siitä saakka kun taivaat ja maa luotiin. Kun tänä aamuna ne tulivat, HERRA näytti minulle sen ravistelun yöllä, kun Hän vei minut sinne.

Tänä aamuna Hän näytti minulle kuinka ravistelin niitä planeettoja vasemmalla profeetallisella kädelläni ja ne tulivat lähelle maata, suuret suuret planeetat, suuret planeetat, suuret. HERRA JUMALA kertoi äänellään, että nämä ovat paljon paljon paljon paljon suurempia kuin maa ja paljon paljon suurempia kuin aurinko. Ne ovat valtavan suuria planeettoja, valtavia.

Sitten näin, kun Hän näytti minulle ne kaksi planeettaa, jotka ovat hyvin hyvin loistavia ja ne säteilivät toisiinsa. Toinen on pienempi ja toinen isompi. Ne ovat suuria planeettoja, isoja planeettoja alkoi kulkemaan läheltä maata. Se on shokeeraavaa, se pelko, että ne voivat osua maahan. Se on hyvin shokeeraavaa kun ne kulkevat läheltä maata. Ne ovat hyvin suuria, suuria planeettoja, suurempia, absoluuttisesti suurempia kuin maa. Se oli uhkaava hetki, kun maata uhkasi olemassa oleva uhka. Ja HERRA sanoi, että ne ovat niin suuria, liian suuria. Jos jompi kumpi niistä iskee maahan, niin hei hei, ihmiskunta! Se on ohi. Ne tulivat kaikki samaan aikaan ja alkoivat kulkemaan maan läheltä. Se oli kauhun hetki maailmassa kun ne kulkivat niin läheltä maata.

Sitten näin ne planeetat, jotka loistivat kuin emerald ja safiiri, ne loistivat kuin lasi toisiinsa, säteillen toisiinsa, loistaen ja sitten näin myös toisen sarjan samoja planeettoja loistaen, säteillen paljon ja ne myös tulivat ja HERRA sanoi, että niiden koko oli liian suuri.  Ne ovat paljon paljon paljon suurempia kuin maa ja suurempia kuin aurinko. Ne tulivat ja menivät hyvin läheltä. Se oli kauhun hetki ja shokeeraava ihmeen hetki ja ihmiset pelkäsivät. He sanoivat: Vau! Jos nämä iskevät maahan, niin olemme lopussa! Tulemme olemaan lopussa. Jos ne osuvat maahan, niin olemme lopussa!

Ja sen jälkeen HERRA JEHOVA tuossa hetkessä näytti minulle kiven, kiven, valtavan suuren kiven, joka tuli ylhäältä ja iski maahan. Voin nähdä sen muodon. Se kivi iskeytyi maahan ja porautui syvälle maahan. Ja he alkoivat kaivaa sitä kiveä ulos maasta. He alkoivat kaivamaan sitä. He alkoivat kaivamaan sitä kiveä ulos.

Monet tiedemiehet ja työntekijät alkoivat kaivamaan sitä kiveä ulos sieltä mihin se oli iskeytynyt. Se oli hyvin syvällä ja teki siihen reiän ja he vetäisivät ylös sen kiven, sen kiven avaruudesta, se on tulossa iskemään maahan. HERRA on käskenyt minua ravistelemaan maailmankaikkeutta. Olen ravistellut galakseja ja planeettoja, jotkut niistä ovat miljardeja kertoja isompia kuin maailma ja ne kaikki kulkivat läheltä maata, uhaten osua maahan, suuria, hyvin suuria, monumentaalisia. Se on shokeeraavaa! Se on ihme! Ihmiset olivat kauhuissaan ja sanoivat: Vau! Jos se tulee iskemään maahan kuolemme, olemme lopussa.

Ja se kivi tuli ja iski maahan ja porautui syvälle ja näin kuinka tiedemiehet kaivoivat sitä ulos. He kaivoivat ja kaivoivat sitä pois. Ja HERRA näytti minulle sen kiven. Hän näytti minulle sen kiven. Se on ihmeellistä, koska hän näytti sen kiven ja Hän kirjoitti siihen kiveen. Kun katsoin sitä kiveä, Hän kirjoitti Palvelijalleen tuohon kiveen. Ehkä ette voi nähdä sitä tuona päivänä kun se kivi on kaivettu, mutta näen hengellisesti ja Hän kirjoitti nimeni siihen ja kirjoitti minulle siihen tekstiä. Hän kirjoitti siihen kiveen minulle tekstiä. Tämä on valtavaa aikaa rakkaat ihmiset. Hän kirjoitti sen kiven pintaan minulle ja osoitti sen minulle. Se kaivettiin ylös. Tarkoitan, ehkä tuona päivänä ette pysty näkemään sitä, mutta Hän kirjoitti tekstin siihen Hänen Palvelijallensa.  Kuinka ihmeellistä! Kuinka shokeeraavaa!

Ja sitten monia monia planeettoja, loistavia planeettoja, jotkut niistä säteilivät toisiinsa loistaen toisiinsa. Kaksi niistä tuli yhteen, mutta ne loistivat toisiinsa, kuin safiiri, kuin loistavia, loistavia, enemmän kuin hopea, safiiri, smaragdi, loistavia planeettoja, kaikki ne tulivat lähelle maata. HERRA on vienyt minut ylös syvälle avaruuteen. Ja Hän käski minua käyttämään vasenta profeetallista kättäni ravistelemaan koko maailmankaikkeutta. Ja olen nähnyt maailmankaikkeuden järkkyvän, planeetat irtosivat, ne murtautuivat pois asennoistaan ja irtautuivat, ja ne ajelehtivat kohti maapalloa todella shokeeraavassa shokeeraavassa shokeeraavassa ilmiössä, shokeeraavassa tapahtumassa.

Ja sitten sen jälkeen HERRA alkoi Puhumaan minulle ilolla, Hän Puhui minulle ilolla, HERRA JUMALA, Hän alkoi Puhumaan minulle ajasta sen jälkeen, kun päätän todistamiseni, kun minut tullaan tappamaan. Hän alkoi Puhumaan minulle ja Hän oli hyvin iloinen siitä hetkestä ja päivästä, kun olen päättänyt todistamiseni, ja sitten minut tullaan murhaamaan. Ja kolmen päivän jälkeen, ja sitten Hän Sanoi, sen jälkeen Hän ottaa minut Taivaaseen. Hän alkoi Puhumaan minulle Ilm. 11, kun olen saattanut päätökseen todistamiseni. Hän Puhui minulle Ilm. 11:7 eteenpäin, kun olen saattanut päätökseen todistamiseni, ja sitten minut tullaan murhaamaan, minut tullaan tappamaan kolmeksi päiväksi. Äänellään. Minut tullaan tappamaan ja makaan kuolleena kolme päivää. Sen jälkeen Hän tulee ottamaan minut ylös Taivaaseen. Valtavaa aikaa, rakkaat ihmiset. Äänellään. Aivan kuin Hän olisi hyvin iloinen, Hän oli hyvin iloinen, että sen jälkeen, kun päätän, niin Hän tulee ottamaan minut ylös. Rakkaat ihmiset, MESSIAS on tulossa!

On sanoinkuvaamaton aika, valtava aika seurakunnan historiassa. Shokeeraava hetki, shokeeraava shokeeraava shokeeraava hetki seurakunnassa! HERRA tänä yönä, keskellä yötä, Hän vei minut ylös avaruuden syvyyksien yläpuolelle, ja Hän käski minua käyttämään vasenta Profeetallista kättäni, JUMALAN peljättävää Kättä, jota kannan, ravistelemaan koko maailmankaikkeutta. Ja kun ravistelin koko maailmankaikkeutta, ne järkkyivät niin rajusti, että monet planeetat laukaistiin pois, ne siirtyivät galakseiltaan, asemistaan, ja ajelehtivat kohti maapalloa. Se oli shokeeraavaa! Suuret planeetat, todella suuret. Ja tänä aamuna Hän näytti minulle, kuinka ne saapuvat. Massiiviset planeetat, Hän Sanoi, paljon paljon paljon suuremmat kuin maapallo. Ne menivät maapallon ohitse maan yläpuolella täällä ja maapallon lähellä. Se oli shokeeraavaa shokeeraavaa shokeeraavaa! Se oli kauhun ja pelon hetki. Sillä pelko oli, että ne ohittaisivat liian läheltä, ja siten iskisivät maapallolle. Jotkut paljon paljon suurempia kuin maapallo. paljon paljon suurempia. HERRA Puhui Äänellään ja Hän Sanoi, nämä ovat paljon paljon suurempia kuin maapallo ja aurinko. Jos ne iskisivät maapallolle, niin hei hei ihmissuku! Ja sitten kun ne ohittivat, niin oli shokki.

Näen sellaiset todella loistavat, yksi tai kaksi niistä loistavat tosiinsa. Näen niiden loistavan toisiinsa mennen yhdessä tällä tavoin. Lopulta. Loistaen toisiinsa planeettojen lävitse, yksi isompi ja toinen pienempi. Ne loistavat kuin smaragdi, kuin safiiri. Ja sitten sen jälkeen, näin muiden loistavan sillä tavoin, kuin smaragdi, kuin safiiri. Se on ihme! Se on ihme, rakkaat ihmiset. Tämä on kiireellistä! Tämä tulee tapahtumaan todella todella pian. Tämä on super-kiireellistä! Kiireellistä kiireellistä kiireellistä! Todella kiireellistä! ja sitten planeetat tulevat todella lähelle. Sitten kivenlohkare, kivenlohkare. Se on aivan kuin littana, se on littanan muotoinen, littana. Ja sitten se tuli tänne ja se iski maahan. Kun se iski maapallolle, niin se meni alas syvälle maaperään. Ja ihmiset kaivoivat sen, he kaivoivat sen ulos, kunnes he poistivat sen. Ja kun he kaivoivat sen ulos, niin HERRA näytti sen minulle. Mutta Hän kirjoitti minulle viestin sinne, Hän kirjoitti minulle viestin, Hän osoitti sen minulle. Hän laittoi minun nimeni siihen. Ette ehkä näe sitä tuona päivänä, mutta olen nähnyt sen Hengessä, siinä on teksti, jonka Hän kirjoitti siihen. Kuinka valtavaa aikaa!

Ja sitten HERRA alkoi Puhumaan kanssani, koskien minun murhaani, kun minut murhataan sen jälkeen, kun olen todistanut, sen jälkeen, kun olen todistanut, sinä päivänä, sinä viimeisenä päivänä todistamiseni jälkeen, kun minut murhataan. Ja sitten kolmen päivän jälkeen. Hän Puhui niistä kolmesta päivästä, kun ruumiini makaa, kuollut ruumiini makaa siellä kolmen päivän ajan, minun hautajaisissani. Ja sitten kolmantena päivänä Hän ottaa minut ylös. Ja sitten Hän oli hyvin iloinen, Hän oli hyvin iloinen, Hän oli hyvin iloinen Hänen Palvelijastaan. Hän oli hyvin iloinen siitä, kun todistaminen on tehty.

Rakkaat ihmiset, MESSIAS on tulossa! MESSIAS on tulossa! Hän alkoi Puhumaan minulle Ilm. 11:7 eteenpäin, kun olen päättänyt todistamiseni, ja sitten nyt on se murhaaminen, kun minut teurastetaan ja murhataan sen pedon toimesta, joka nousee ulos kuilusta. Ja sitten kolmen päivän jälkeen, Hän ottaa minut nyt ylös. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Hän on tehnyt tämän. Mutta tällä kertaa Hän on antanut tarkempia yksityiskohtia. Kuinka valtavaa aikaa maailmassa. Kuinka minut tullaan murhaamaan Israelissa. Kuinka valtavaa aikaa. Kuinka minut tullaan murhaamaan Jerusalemissa. Ja ihmiset tulevat vaihtamaan lahjoja. Valtavaa aikaa, rakkaat ihmiset. Ja Hän oli todella iloinen. 

Mutta nyt Hän on käskenyt minua käyttämään vasenta Profeetallista kättäni ja ravistelemaan maailmankaikkeutta. Ja maailmankaikkeus järkkyi todella rajusti, ja suuret planeetat laukaistiin sijoiltaan. Ne tulivat, ne tulivat kohti maapalloa, hyvin lähelle. Ja kivenlohkare iski maapallolle. MESSIAS on tulossa, rakkaat ihmiset! MESSIAS on tulossa! MESSIAS on tulossa! Valmistakaa HERRALLE tie. Luuk. 21:26 eteenpäin, Hän Sanoo: 

26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. 27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Hän Sanoo:

28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."

HERRA on käskenyt minua ravistelemaan maailmankaikkeutta, ja pian suuret planeetat tulevat ohittamaan maapallon, todella suuret. Jotkut niistä ovat todella loistavia, se tulee olemaan todella spektaakkelimaista, se tulee olemaan ihmeellistä. Kuitenkin se on kauhistuttavaa, sillä ne ovat niin suuria, todella suuria, suurempia kuin maapallo. Jos ne iskevät maapallolle, se tulee olemaan todella paha, se tulee olemaan katastrofi. Se tulee laittamaan maapallon ajelehtimaan pois suunnastaan syvälle unholaan. Mutta ne eivät tee sitä, se on vain kivenlohkare, joka iskee maapallolle. Ja kun tuo kivenlohkare iskee maapallolle, se tulee, se iskee alas syvälle. Monet ihmiset tulevat kaivamaan sitä.

MESSIAS on tulossa, rakkaat ihmiset, MESSIAS on tulossa! valmistakaa HERRALLE tie. Ja HERRA Puhui kanssani tästä missiosta, kun olen saanut päätökseen todistamiseni ja minut murhataan Jerusalemissa. Hän tulee kolmen päivän jälkeen ottamaan minut pois. Hän oli todella iloinen. Hän oli todella iloinen Hänen palvelijastaan, Hänen todistajastaan. He, joilla on korvat, valmistautukoot vanhurskaudessa. JUMALAN Valtakunta on lähellä, rakkaat ihmiset. Shalom toda. Toda raba.   

(Suomennos Profetiasta 4.1.2018 / Profeetta Dr. Owuor / Jeesus on HERRA -Radiossa: www.jesusislordradio.info)


2.1.2018  PROFETIA: HERRAN VÄKEVIN PROFEETTA HERÄTTÄÄ ELOON KUOLLEEN IHMISEN

HERRA JEHOVA, JEHOVA GANAN, HERRA JEHOVA TSORI, HERRA minun Voimani, HERRA JEHOVA YASHA, HERRA minun Pelastajani, HERRA JEHOVA SELI, HERRA minun Kallioni, Hän on Puhunut kanssani tänään. Uudelleen, Siunatut ihmiset, jotka ovat kuulolla, HERRA on Puhunut kanssani tänä yönä. Ja on ihmeellistä, että HERRA on Puhunut kanssani tällaisena yönä. Ja HERRA vei minut erääseen paikkaan ja silloin HERRAN voima ja auktoriteetti tuli minusta ulos. Ja tuossa paikassa oli hauta, ja se hauta avautui. Ja se henkilö, joka oli haudattuna tuossa haudassa, murtautuu siitä haudasta. Ja se oli käsi, joka tuli ulos ensimmäisenä. Ja pelkäsin, että se on vasen käsi. Ja hän murtautui ulos ja heilutti sitä kättä, vasenta kättä, tällä tavoin. Ja tietysti, ihmiset juoksivat pakoon. Ja joku tuli ulos haudoista, joku joka oli haudattu. Sillä näen ruohoa haudan päällä.

Uudestaan, HERRA JEHOVA, JEHOVA ADONAI HERRA JUMALA, JEHOVA MAGEN, HERRA minun Kilpeni, JEHOVA EL OLAM, JEHOVA SEBAOT, Hän on Puhunut kanssani hyvin hyvin hämmästyttävällä ja shokeeraavalla ja hyvin peljättävällä ja hirmuisella tavalla. Olin kävelemässä erääseen paikkaan ihmisryhmän kanssa. Ja sitten tuossa paikassa oli hauta, ja silloin sen voitelun auktoriteetin voima, jonka HERRA on asettanut Hänen Palvelijaansa, huomasi haudan ja murtaa sen haudan auki. Ja kun hauta repesi auki, niin se oli shokeeraava tapahtuma ja ihmiset juoksivat pakoon. Sillä se henkilö, joka oli haudattuna sinne, en tiedä, kuinka kauan aikaa sitten, murtaa auki haudan, hän nosti käden ylös. Luulen, että se on vasen käsi, joka heilutti tällä tavoin. Hän heilutti tällä tavoin, kun hän nousi ylös kuolleista ja hauta repeää auki. Ja se ihminen poistettiin siitä haudasta. Ja sitten kaikki muuttui. Kaikki tuli hyvin erilaiseksi. Ihmiset juoksivat pois Hänen Palvelijansa luota. He juoksivat kokonaan pakoon.

On siis ihmeellistä, että HERRA Puhuu kanssani tällaisena yönä, kun me tiedämme, että tänä aamuna tulee olemaan kuolleen, mätänevän ruumiin kuolleista ylösnousemisen ensimmäisen juhlinnan avajaispäivä. Kun HERRA käytti Hänen Väkevintä Profeettaansa Puhumaan niin monien kilometrien päässä Nairobista täällä ja nosti kuolleista kuolleen ja mätänevän ruumiin, tämän naisen, joka oli kuollut ja mätänemässä. Nyt me tiedämme, että häntä kutsutaan nimellä Mama Rosa. Se on ihmeellistä ja ehdottoman tyrmistyttävää ja shokeeraavaa, että tänä sytyttämisen aattona, sytyttää, saattaa alulle, käynnistää, se suuri kansallinen juhlinta, joka tulee puhkeamaan tässä maassa. Juhlinnan ja kiitosjuhlan avajaispäivän aattona HERRAN edessä, silloin HERRA Puhuu nyt kanssani siitä valtavasta kuolleista nousemisesta, joka on edessä tässä. Se on aavemainen ja hyvin peljättävä sellainen. Ja muistan, että kaikki juoksivat pakoon. he juoksivat pakoon tämän Palvelijan luota, he menivät todella kauas, he eivät tulleet takaisin. Kun Hän nyt poisti tuon henkilön haudasta ja lähti kävelemään hänen kanssaan.

Elämme näin valtavia aikoja, rakkaat ihmiset. Ja HERRA Sanoi, te ette seuraa minua, koska te olette kuulleet Sanan ja te olette nähneet ne ihmeteot, vaan te seuraatte minua sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Ja toisessa paikkaa Hän Sanoo: Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan tehkää työtä Ikuisuuden eteen, hankkikaa sitä ruokaa, joka pysyy hamaan Iankaikkiseen Elämään. Toisessa paikassa Hän Sanoo: Paha ja perverssi sukupolvi etsii merkkejä, mutta, rakkaat ihmiset, Hän jatkaa varoittaen heitä, että: Heille ei anneta muuta merkkiä, kuin Joonan merkki. On siis suuri suuri tarve parannuksenteolle, jotta kansakunnat voisivat valmistautua MESSIAAN tulemukseen.

Näen itseni kävelevän erääseen paikkaan, ja HERRAN voima ja auktoriteetti tulee ulos minusta ja murtaa auki haudan. Ja haudan päällä kasvaa ruohoa, joten hänen on täytynyt olla siellä jo jonkin aikaa. Se henkilö, joka on nostettu kuolleista sisällä haudan alla, nostaa, se on ensimmäinen asia, joka tulee ulos, kun hauta repeää auki, hän nostaa vasemman käden tällä tavoin maaperästä, tällä tavoin, tällä tavoin, vasemman käden, ja tällä tavoin. Ja sitten ihmiset juoksevat pois. Ja tuo henkilö poistetaan sieltä. Ja on valtava muutos, joka tapahtuu tässä maailmassa.

MESSIAS on tulossa, rakkaat ihmiset. MESSIAS on tulossa. Olen nähnyt MESSIAAN tulemuksen. Ja tämä on se Sanansaattaja, joka luvattiin Malakian kirjassa, kun Hän Sanoi, että totisesti, Hän tulee lähettämään sen hirmuisen Profeetan, joka tulee valmistamaan kaiken ja asettamaan kaiken ennalleen ennen sitä hirmuista ja peljättävintä HERRAN tulemuksen päivää. Valmistakaa HERRALLE tie. Aika on lopussa. Olen nähnyt MESSIAAN tulevan. Olen seisonut JUMALAN Valtaistuimen edessä ja Hän on Ohjeistanut minua MESSIAAN tulemuksesta. Tänään maailman kansakunnat, heitä on totisesti neuvottu. Toda. Shalom.

HERRAN Profetia 2.1.2017. Profeetta Dr. Owuor.