Jeesus Kristus on Jumala ilmestynyt lihassa

Julkaistu 22 10 2019 - 04:02 by Keijo

1Joh 5:20-21 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, Hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.
Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

Ihmiset yrittävät omalla ymmärryksellään selittää Jumalaa, ja monen on vaikea käsittää että on vai yksi Jumala, kun Hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Vain uskon kautta me ymmärrämme tämän, siis että Jumalalle on kaikki mahdollista ja siksi Hän on kolminaisuus.

Kun huomasin kiinassa vaikuttavan harhaopin, kirjoitan tämän. Jeesus sanoi:

Matt 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta Minun sanani eivät koskaan katoa.

Siksi se mitä Hän sanoi, tulee olemaan muuttumattomana totuutena.
Tässä muutamia sanoja Johanneksen evankeliumista:

Joh 1:1-3 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
Hän oli alussa Jumalan tykönä.
Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Joh 14:7-9 Jos te olisitte tunteneet Minut, niin te tuntisitte myös Minun Isäni; tästälähin te tunnette Hänet, ja te olette nähneet Hänet.
Filippus sanoi Hänelle: “Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme”.
Jeesus sanoi hänelle: “Niin kauan aikaa Minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne Minua, Filippus! Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?

Joh 14:19-20 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää Minua näe, mutta te näette Minut; koska Minä elän, niin tekin saatte elää.
Sinä päivänä te ymmärrätte, että Minä olen Isässäni, ja että te olette Minussa ja Minä teissä.

Joh 17:6 Minä olen ilmoittanut Sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit Minulle maailmasta. He olivat Sinun, ja sinä annoit heidät Minulle, ja he ovat ottaneet Sinun sanastasi vaarin.
Joh 17:12 Kun Minä olin heidän kanssansa, varjelin Minä heidät Sinun nimessäsi, jonka Sinä olet Minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

Joh 17:11 Ja Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja Minä tulen Sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka Sinä olet Minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin Mekin.
Joh 17:12 Kun Minä olin heidän kanssansa, varjelin Minä heidät Sinun nimessäsi, jonka Sinä olet Minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

(Voit rukoilla Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä tai sitten voit rukoilla Jeesusta Kristusta, jolloin sinun ei tarvitse lisätä siihen että “Jeesuksen Kristuksen nimessä”)

Vaikka Raamatussa on paljon sanoja siitä että Jeesus on Jumala, niin otin vai muutaman esimerkin Johanneksen evankeliumista, mutta koska Juutalaiset uskovat vain vanhaan testamenttiin niin laitan yhden selvän jakeen myös sielä.
Ja se on Jouluna hyvin tuttu meillekin profeetta Jesajan kirjasta:

Jes 9:6 (9:5) Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja Hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.

Kommentoi

Päivän Sana

Minä olen nähnyt hänen tiensä, mutta Minä parannan hänet ja johdatan häntä ja annan jälleen lohdutuksen

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta